1

محصول را انتخاب کنید

سازمانی پایه

CPU
4 Cores
RAM
12 GB
Storage
90 GB
Bandwidth
500 GB/month
Linux Distributions
check
Windows Server
check

سازمانی حرفه‌ای

CPU
6 Cores
RAM
16 GB
Storage
120 GB
Bandwidth
600 GB/month
Linux Distributions
check
Windows Server
check
2

سیستم عامل *

سیستم‌عامل مورد نیاز برای سرور مجازیتان را انتخاب کنید
3

CPU *

4 vCores
4

RAM *

12 GB
5

Storage (SSD) *

90 GB
6

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

799,700 تومان ماهانه