1

محصول را انتخاب کنید

شخصی پایه

CPU
1 Core
RAM
1 GB
Storage
20 GB
Bandwidth
100 GB/month
Linux Distributions
check
Windows Server
close

شخصی حرفه‌ای

CPU
1 Core
RAM
2 GB
Storage
30 GB
Bandwidth
200 GB/month
Linux Distributions
check
Windows Server
check

شرکتی پایه

CPU
2 Cores
RAM
4 GB
Storage
50 GB
Bandwidth
300 GB/month
Linux Distributions
check
Windows Server
check

شرکتی حرفه‌ای

CPU
2 Cores
RAM
8 GB
Storage
70 GB
Bandwidth
400 GB/month
Linux Distributions
check
Windows Server
check

سازمانی پایه

CPU
4 Cores
RAM
12 GB
Storage
90 GB
Bandwidth
500 GB/month
Linux Distributions
check
Windows Server
check

سازمانی حرفه‌ای

CPU
6 Cores
RAM
16 GB
Storage
120 GB
Bandwidth
600 GB/month
Linux Distributions
check
Windows Server
check

سرور مجازی آمریکا - منابع دلخواه

CPU
Up to 32 Cores
RAM
Up to 256GB
Storage
Up to 1TB
Bandwidth
Custom
Linux Distributions
check
Windows Server
check
2

سیستم عامل *

سیستم‌عامل مورد نیاز برای سرور مجازیتان را انتخاب کنید
3

CPU *

1 vCores
4

RAM *

1 GB
5

Storage (SSD) *

20 GB
6

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

118,810 تومان ماهانه